ОЗ-2
Скачати:
Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2)

В цілях оформлення приймання-здачі основних засобів з ремонту, реконструкції та модернізації застосовується форма ОЗ-2. У відповідності з пунктом 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податку з метою застосування в процесі здійснення господарської діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн і поступово зменшується через фізичний чи моральний знос та очікуваний період корисної експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше одного року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за Державним класифікатором управлінської документації;

3) Підпис, ПІБ особи, котра затвердила документ;

4) Назва документа, дані щодо його номеру, дати складання, коду особи, що відповідальна за збереження основних засобів, та код виду операції;

5) Дані щодо цеху, відділу, дільниці, лінії;

6) Відомості щодо дебету і кредиту (рахунок та код аналітичного обліку);

7) Сума, інвентарний та заводський номер.

Далі на бланку зазначають найменування об’єкта, дата перебування в плановому/неплановому ремонті із зазначенням початкової та кінцевої дат, а також загальної кількості днів. Далі роблять запис про те, чи виконані/не повністю виконані ремонтні роботи, котрі передбачено в відомості дефектів роботи. На зворотній стороні бланка зазначають зміни в характеристиках об’єкта, котрі визнано реконструкцією, модернізацією. Далі ставить підпис особа, котра здала/прийняла документ, зазначаються її посада, ПІБ. На довідці зазначають кошторисну вартість фактично виконаного обсягу робіт, фактичну вартість.

Акт, котрий підписано працівником цеху, котрого уповноважено на приймання основних засобів, та представником цеху, котрим виконувався ремонт, реконструкція та модернізація, здають до бухгалтерії підприємства. Документ підписує головний бухгалтер, затверджує керівник підприємства (особи, котрі відповідно уповноважені). В технічний паспорт об’єкта мають бути внесені необхідні зміни до характеристики об’єкта, котрі мають відношення до капітального ремонту, реконструкції і модернізації. Коли ремонт виконує стороннє підприємство, акт складають в 2 екземплярах. Другий з них передається підприємству, котрим виконується ремонт.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію