№ СЗ-4
Скачати:
Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (форма № СЗ-4)

В цілях перевірки фактичної наявності бланків суворої звітності під час надходження до складу постачальника використовують акт перевірки наявності бланків суворої звітності (форма № СЗ-4). Коли виявлена нестача бланків при їх прийманні до складу, відповідно утвореною комісією оформлюється акт у 2-х екземплярах, в котрому вказують кількість відсутніх в наявності книжок, їх серії та номери бланків. 1 екземпляр акта направляють постачальникові з метою виявлення причин розходжень та прийняття заходів.

Основні вимоги до застосування, форму даного документа затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» номер шістдесят сім від одинадцятого березня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів даного документа належать, зокрема, наступні:

1) назва підприємства (організації) – вантажовідправника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

2) код за Державним класифікатором управлінської документації;

3) назва документа, його дата;

4) кількість книжок, серії, номери бланків по відомостях накладної та фактично;

5) результат перевірки – нестача/залишок певних номерів;

6) ПІБ, посади та підписи членів комісії.

Друкують бланк зі зворотом без заголовочної частини. На звороті ставиться підпис. Слід зазначити, що бланки суворої звітності є документами, котрі потребують не тільки особливої уваги, але й контролю за застосуванням останніх. Всі бланки мають серію та індивідуальний номер, а виготовлення та застосування їх суворо регламентуються чинними нормативними актами.

Свідченням того, що такі бланки потребують суворого обліку є те, що для оформлення надходження останніх, передачі в використання, списання оформлюють спеціально створені первинні документи, типові форми котрих затверджено вищезгаданим наказом номер шістдесят сім. Бланки оприбутковуються по вартості придбання останніх, списуються по вартості купівлі. У випадку псування, знищення, втрати документів, розмір збитків визначається через незалежну оцінку. Для виявлення фактичної наявності бланків проводиться їх інвентаризація.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію