ОЗ-3
Скачати:
Акт списання основних засобів (типова форма № ОЗ-3)

Акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3) використовують в цілях оформлення вибуття основних засобів (за винятком автотранспортних) за повного чи часткового їх списання. У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації;

2) Посада, ПІБ, підпис керівника підприємства, котрий затверджує документ, дата;

3) Назва документа;

4) Номер документа, дата складання, код виду операції та код;

5) Дані щодо цеху, відділення, дільниці, лінії;

6) Дебет та кредит (номер рахунку/субрахунку, код аналітичного рахунку), розмір суми, суми зносу за відомостями про переоцінку за документами придбання;

7) Інвентаризаційний та заводський номери;

8) Код рахунка, об’єкта аналітичного обліку й норм амортизаційних відрахувань;

9) Дані щодо норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення та капітальний ремонт;

10) Вид і код устаткування, рік випуску, дата введення в експлуатацію, дата початку сплати за основні засоби (зазначаються місяці, роки).

Далі зазначають дані про наказ на призначення комісії, підставу проведення, а також назву об’єкта огляду. Записують результати огляду, зазначаючи дату надходження до підприємства, кількість ремонтів об’єкта і їх суму в гривнях, масу об’єкта, наявність дорогоцінних металів, технічний стан і причину списання. Далі зазначають висновок комісії.

Далі роблять перелік документів, котрі додаються. Внизу підписуються голова і члени комісії, зазначаються їхні посади та ПІБ. На зворотній формі роблять розрахунок результатів списання об’єкта, а саме:

1) Витрати на списання із зазначенням назви документа, статей витрат і суми;

2) Що надійшло від списання (назва документа, вид і номенклатурний номер цінностей, кількість та сума);

3) Результати списання, запис про відмітку в картці вибуття основних засобів;

4) Дата оформлення.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію