МШ-8
Скачати:
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-8)

В цілях оформити списання інструментів, спецодягу, запобіжних засобів тощо після завершення строку носки, котрі зношені, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, використовується акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма МШ-8).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа та його номер;

5) Затвердження із зазначенням посади, ПІБ особи та дати;

6) Номер і дата наказу на призначення комісії, котра переглянула прийняті предмети;

7) Відомості щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, цеху, відділу, комори, рахунку та коду аналітичного обліку кореспондуючого рахунку;

8) Відомості щодо назви, номенклатурного та інвентарного номера, коду та назви одиниці виміру, кількості та дати надходження;

9) Дані щодо ціни, суми, строку служби, причини списання та номера паспорта предмета;

10) Відомості щодо загальної кількості предметів літерами, номери та дати актів вибуття;

11) Дані щодо брухту (із зазначенням назви та номенклатурного номера брухту, коду і назви одиниці виміру, кількості, ціни, суми та порядкового номера за складською картотекою;

12) Посади, ПІБ та підписи голови і членів комісії;

13) Номер накладної на здачу брухту та дата.

Даний документ складають в 1 екземплярі на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію