МШ-5
Скачати:
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (типова форма № МШ-5)

З метою оформлення списання інструментів, котрі непридатні, обміну останніх на придатні на підприємствах, в яких облік здійснюється через обмінний (оборотний фонд), використовується акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (форма МШ-5).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Мінстатом у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Затвердження із зазначенням посади, ПІБ особи та дати;

6) Відомості щодо номера документа, дати складання, коду виду операції, ЦІС, цеху, ІРК здавальника, а також причини списання й обміну;

7) Дані щодо назви, розміру, марки, номенклатурного номера інструмента, коду та назви одиниці виміру, ціни, пред’явленої кількості, кількості та суми, що видана у порядку обміну та списана з ЦІС, кількості та суми, котрі писано з цеху через те, що відсутні інструменти на складі;

8) Дозвіл начальника інструментального (планового відділу) на обмін;

9) Підпис комірника ІРК та ЦІСу про здачу і прийняття, обмін інструментів;

10) Дані щодо складу одержувача, матеріалів, котрі одержано від списання інструментів із зазначенням назви, номенклатурного номера, коду та назви одиниці виміру, кількості, ціни, суми та номерів документів про приймання матеріалів;

11) Відомості щодо посади, ПІБ та підпис голови і членів комісії.

Даний документ складають в 1-му екземплярі, їх підставою є разові акти вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію