МШ-4
Скачати:
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-4)

З метою оформлення поломки, втрати інструментів та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів використовують акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма МШ-4).

Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації;

2) Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа;

5) Затвердження керівником підприємства із зазначенням дати, посади та ПІБ;

6) Відомості щодо номера, дати складання документа, коду виду операції, цеху, відділу, дільниці, складу;

7) Рахунок, субрахунок та код аналітичного обліку кореспондуючого рахунку, відомості щодо назви, розміру, марки предмета, коду та назви одиниці виміру, кількості, ціни, суми та коду причини вибуття;

8) Дані щодо причини вибуття, а також про майстра, виконавця робіт.

На зворотній стороні зазначають ПІБ, табельний номер, номенклатурний номер, дату видачі та залишають місце для підпису особи, котра здала відповідні предмети. Далі зазначають відсоток зносу, вартість з відрахуванням зносу, розмір утримання, суму до утримання, ставить підпис винуватець у поламанні (втраті). Внизу ставляться підписи начальника цеху, комірника, бухгалтера. Документ оформлюють в 1-му екземплярі майстер та начальник цеху на 1-го чи кількох робітників. Якщо поломка відбулася з вини робітника, то акт оформлюють у 2-х зразках.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам. Первинні документи на паперових носіях та в електронному форматі для надання їм юридичної сили мають вміщувати низку обов’язкових реквізитів, котрі перевіряються відповідальним виконавцем. Документи без таких реквізитів вважаються недійсними та не можуть вважатися підставою для відповідного відображення в бухгалтерському обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію