НА-3
Скачати:
Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3)

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма НА -3) використовують з метою оформлення вибуття даного об'єкта при його списанні.

Основні вимоги до оформлення, реквізити даного документа закріплено в Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі матеріальних активів, котрий затверджено Мінфіном у формі наказу номер сімсот тридцять два від двадцять другого листопада дві тисячі четвертого року.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) Назва підприємства, установи, організації;

2) Відомості щодо коду з ЄДРПОУ;

3) Підпис та ПІБ керівника підприємства під затвердженням, дата затвердження;

4) Найменування документа із номером;

5) Опис об’єкта інтелектуальної власності із зазначенням назви, найменування і номера документа, котрим підтверджуються майнові права на об’єкт (ліцензійний договір, договір на використання майнових прав), дати виникнення права;

6) Відомості про власника об’єкта, строк корисного використання, номер рахунку (код субрахунку бухгалтерського обліку) та код аналітичного обліку дебета і кредита;

7) Дані щодо дати введення об’єкта в господарський оборот, первісної вартості, річної суми амортизації, а також ліквідаційної вартості; місце для приміток;

8) Дата і номер наказу на створення комісії, котра розглянула документи щодо ідентифікації, для ліквідації об’єкта із зазначенням повного найменування останнього;

9) Відомості щодо правових умов вибуття (ліквідації) об’єкта, а також місця вибуття об’єкта.

На зворотному боці зазначають причини непридатності об’єкта, дані щодо наявності економічної вигоди від реалізації об’єкта, висновки комісії. Нижче біля зазначених посад та ПІБ головою і членами комісії ставляться підписи. Внизу зазначаються дані щодо посади, ПІБ відповідальної за використання об’єкта, ця особа ставить підпис; запис бухгалтерії із ПІБ та підписом головного бухгалтера. Залишкову вартість на бланку визначають по даних бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття об’єкта, вона дорівнює різниці первісної вартості та нарахованої амортизації протягом періоду, коли відбувалося корисне використання. Зазначаючи правові умови вибуття об’єкта, додають також відомості щодо причин такого вибуття (наприклад, завершення строку дії договору). Акт оформлюють у 2-х екземплярах. 1-й з них передають у бухгалтерію, 2-й залишають в особи, котра була відповідальна за використання відповідного об’єкта.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію