ОЗ-9
Скачати:
Інвентарний список основних засобів (типова форма № ОЗ-9)

В цілях пооб’єктного обліку основних засобів по місці їх знаходження чи місці експлуатації останніх за матеріально відповідальними особами використовують інвентарний список основних засобів (форма ОЗ-9).

У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства чи організації;

2) Ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств, установ, організацій;

3) Код відповідно до Українського класифікатора управлінської документації;

4) Назва документа, найменування відділу, цеху, дільниці, лінії, назва класифікаційної групи;

5) Номер та дата інвентарної картки або запису в інвентарній книзі;

6) Інвентарний номер;

7) Повна назва об’єкта;

8) Дані первісної (балансової) вартості;

9) Відомості про вибуття (переміщення) із зазначенням дати та номера документа, а також причини вибуття (переміщення).

Друкують бланк із зворотом без заголовка. Бланк документа друкують на бланку формату А5. Слід зауважити: дані пооб’єктного обліку всіх основних засобів за місцями їх знаходження, а також за місцями експлуатації повинні бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів. Ці картки ведуться бухгалтерією.

Важливим у питанні обліку основних засобів є розуміння об’єкта основних засобів, яким вважається завершений пристрій зі всіма пристосуваннями та приладдям до нього чи окремий предмет, призначенням якого є виконання певних функцій, або окремий комплекс об’єднання предметів, котрі мають різне призначення, але для обслуговування характеризуються загальними пристосуваннями, засадами керування, або інший предмет, котрий відповідає визначенню основних засобів, частина активу, котру контролює підприємство.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію