ОЗ-6
Скачати:
Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)

З метою ведення обліку основних засобів, для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, котрі надійшли в використання протягом одного календарного місяця, а також об’єктів одного виробничо-господарського призначення, технічної характеристики та вартості застосовують інвентарну картку обліку основних засобів (форма ОЗ-6).

У відповідності з п. 14.1.138 ПК України основні засоби є матеріальними активами, котрі призначаються платником податків з метою застосування у господарській діяльності платника, вартість котрих більше шести тисяч грн й поступовим чином зменшується через з фізичний чи моральний знос й очікуваний строк корисного експлуатації котрих від дати введення в експлуатацію складає більше 1-го року.

Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два. До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації;

2) Назва документа, його номер та дата;

3) Повна назва і призначення об’єкта, назва заводу-виготовлювача, дані щодо моделі, типу, марки;

4) Дані щодо цеху, рахунку, коду аналітичного рахунку, первісної вартості, коду рахунка та об’єкта аналітичного обліку, норм амортизаційних відрахувань,;

5) Відомості про норму амортизаційних відрахувань на повну відбудову та на капітальний ремонт;

6) Значення поправочного коефіцієнта, вид та код устаткування, дата і номер акта про введення в експлуатацію;

7) Відомості щодо дати початку сплати за основні засоби, інвентарного, заводського та паспортного номера;

8) Розмір суми зносу по даних переоцінки чи по документах придбання; рік випуску;

9) Назва, вид, маса дорогоцінних металів;

10) Дата і номер бухгалтерського запису (вибуло чи видано) із зазначенням причини вибуття;

11) Дані щодо джерела придбання, для державних підприємств.

На зворотній стороні записують дані щодо дати, номера, інвентарного номера, суми добування, доустаткування, модернізації, індексації, а також відомості щодо дати, номера, інвентарного номера, суми ремонту. Далі подають коротку індивідуальну характеристику об’єкта із зазначенням назв конструктивних елементів, інших ознак, котрими характеризується об’єкт, а також матеріалів, розмірів та інших відомостей. Нижче зазначають дату, а також посаду, ПІБ, особи, котра заповнила картку, залишають місце для підпису такої особи. В наступній таблиці під зазначеним найменуванням класифікаційної групи занотовують картковий, інвентарний номери та назву об’єкта і відмітку про вибуття.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію