№ ДБАСГ-2
Скачати:
Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (Форма № ДБАСГ-2)

Формування основного стада тварин оформлюють актом приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма ДБАСГ-2). Документ використовують при оформленні переведення тварин до основного стада.

Ключові вимоги до оформлення та використання даного документа закріплені Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, котрі затверджено Мінагрополітики у формі наказу номер сімдесят три від двадцять першого лютого дві тисячі восьмого року.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) Відомості щодо сільськогосподарського підприємства, код за Єдиним державним реєстром підприємств, установ, організацій, структурний підрозділ, ферма;

2) Дата та підпис керівника про затвердження (у верхньому правому кутку);

3) Назва документа, група, з якої та в яку приймається тварина, номер та дата документа;

4) Дані щодо ідентифікаційного номера, статі, класу, масті тощо, часу народження, ваги, балансової вартості, прізвища, імені, по батькові та підпис особи, за якою тварини закріплено, показники загалом;

5) Дані щодо коду синтетичного обліку;

6) ПІБ та підписи керівника структурного підрозділу, завідувача ферми, бухгалтера, особи, котра здала тварин, зоотехніка.

Документ заповнюють зоотехніки, завідувачі ферми чи бригадири в день формування стада. Особа, котрою прийнято тварин під власну відповідальність, підтверджує власним підписом, чи правильно здійснюються господарські операції. Оформлені з дотриманням вимог акти підписуються керівником підрозділу, завідувачем на фермі, їх застосовують в цілях обліку тварин у спеціальній обліковій книзі. Вкінці місяця акт зі звітом передають до бухгалтерії, де останні використовуються з метою відображення руху тварин за реєстрами бухгалтерського обліку. В акті вказуються облікову групу – з котрої і в яку переведено тварин, ідентифікаційний номер тощо.

Варто зауважити: первинні документи заповнюють на державній мові, відповідальність за вчасне складання цих бланків лежить на особах, котрими складено та котрими дані бланки підписано. Відомості на бланках необхідно заповняти точні, достовірні та у відповідності до чинних нормативних актів. Осіб, котрі ініціювали їх та підписували, може бути притягнено до відповідальності за прийняття документів, котрі протирічать законодавчим актам.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію