№ 1-ТН
Скачати:
Спеціалізована товарна накладна (форма № 1-ТН (МС))

Спеціалізована товарна накладна форми № 1-ТН (МС) є одним з первинних документів бухгалтерського обліку, на підставі якого підприємство молокопереробної галузі мають право списувати та/або оприходувати молоко та молоковмісну продукцію. Даний документ використовується на території України підприємствами всіх організаційно-правових форм, а також фізичними особами, при перевезенні зазначеної продукції автотранспортом.

Спеціалізована товарна накладна складається на кожну партію товарів та кожного одержувача такої партії, відповідальність за правильність нумерації примірників накладної покладається на замовника перевезення. Даний документ може бути створений та заповнений за допомогою комп’ютерної техніки або за допомогою інших друкарських засобів. Тільки правильно заповнена накладна може слугувати підставою для наступного транспортування вказаної продукції та сировини.

Спеціалізована товарна накладна (форма № 1-ТН (МС))  містить  чотири  блоки, графи яких обов’язкові для заповнення.

До граф першого блоку вноситься загальна інформація про особу-видавника спеціалізованої товарної накладної, відправника та одержувача молочної сировини (їх назви, реквізити), перевізника-власника транспортного засобу із зазначенням державного номера автомобіля, а також зазначаються реквізити самої накладної (3-значна серія, 8-значний номер та дата виписки спеціалізованої товарної накладної).

До другого блоку вносяться відомості про вантаж при його відвантаженні та прийманні (маса, результати лабораторних висновків відправника молочної сировини про вміст жирів, білків, густину та чистоту продукції), в тому числі за характеристиками та вимогами, передбаченими Державним стандартом України 3662 – 97.

Відомості  про  відповідальних осіб зазначаються у третьому блоці спеціалізованої товарної накладної (форма № 1-ТН (МС)). Так, в лівій частині даного блоку вказуються ПІБ та посади осіб, якими було зроблені відповідні аналізи, дозволено відпуск та здано до перевезення сировину, а також  реквізити вантажоотримувача або уповноваженої ним особи. Такі особи проставляють свої підписи, а вся частина завіряється печаткою відправника, за наявності. В правій частині зазначаються реквізити осіб, відповідальних за здачу, прийняття доставленої сировини у пункті призначення. Така інформація та підписи зазначених осіб також завіряються печаткою отримувача.

В четвертому, заключному, блоці вказується інформація про вантажно-розвантажувальні роботи, в тому числі щодо фактичного та запланованого за графіком часу прибуття автомобільного транспорту до відправника, вантажоотримувача – до замовника перевезення, а також дані відповідальної особи за миття тари.

Відповідальність за достовірність внесених до спеціалізованої товарної накладної (форма № 1-ТН (МС)) відомостей покладається на осіб, що здійснюють її оформлення.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію