Скачати:
Приймально-розрахункова відомість про видачу грошей за закуплене молоко від населення (за умови неможливості визначення якісних показників молока)

У разі закупівлі молочної сировини підприємством в населення, а не в сільськогосподарського виробника, облік витрат на кожну конкретну закупівлю, а також обсяг прийнятого молока здійснюється та відображається в бухгалтерському обліку підприємства на підставі даних приймально-розрахункової відомості про видачу грошей за закуплене молоко від населення.

До даної відомості уповноважена особа підприємства вносить інформацію про результати закупівлі молока у населення в розрізі кожної окремої покупки (за умови неможливості якісних показників – із зазначенням кількісних та вартісних характеристик) та кожного продавця. Формально приймально-розрахункову відомість про видачу грошей за закуплене молоко від населення, яка заповнюється у разі неможливості визначення якісних характеристик такого молока, можна розділити на три частини: заголовок, реквізити уповноважених осіб молокопереробного підприємства, що видали та прийняли кошти на таку закупівлю, та реквізити осіб, в яких молоко було закуплене і яким були сплачені кошти, і характеристики прийнятого молока.

На початку документа зазначаються найменування підприємства, що переробляє та/або приймає молоко, а також реквізити його місцезнаходження (селище, район).

Після зазначення номеру та дати складення приймально-розрахункової відомості вказується сума коштів у гривнях та копійках (цифрами та літерами), отримана під підпис уповноваженою особою підприємства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові. Нижче вказується прізвище, ім'я, по батькові та підпис касира, що видав зазначену суму коштів, також прізвище, ім'я, по батькові та підпис бухгалтера підприємства, яким було здійснено перевірку правильності видання коштів. Далі – зазначаються реквізити касового ордеру, на підставі якого з каси підприємства було видано готівкові кошти на закупівлю молока у населення.

Остання частина документа заповнюється безпосередньо під час придбання молока шляхом внесення наступної інформації приймально-розрахункової відомості про видачу грошей за закуплене молоко від населення:

  • прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний код фізичної особи – продавця молока;
  • загальна вага прийнятого молока в кілограмах, в тому числі у перерахунку на базисну жирність;
  • середній процентний вміст жирів та білків;
  • вартісні характеристики: ціна за кілограм, нарахована сума та доплата за рахунок податку на додану вартість;
  • відомості про розрахунки: сума коштів, що підлягає сплаті, та підпис особи, що здала молоко, про її отримання.
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію