Скачати:
Наряд-замовлення

Форма наряду-замовлення на виготовлення  кондитерських  та  інших виробів передбачена Наказом Міністерства економіки України номер сто п’ятдесят сім від сімнадцятого червня дві тисячі третього року та міститься у додатку номер п'ятнадцять  до пункту 2.4 Методичних рекомендацій, що затверджені зазначеним наказом.

Зазначений документ використовується як у закладах сфери громадського харчування, що мають власні кондитерські цехи, так і у тих, де такі вироби виготовляються окремими кондитерами.

Наряд-замовлення складається завідувачем цеху (кондитером) та затверджується керівником підприємства.

Аналізований документ є багатофункціональним. По-перше, наряд-замовлення використовується для формулювання виробничого завдання. На підставі цього документу складається розрахунок сировини, що потрібна для виготовлення виробів згідно із замовленням. На основі вказаного документу товари і сировина відпускаються з комори, що оформлюється відповідною накладною. Наряд-замовлення використовується також для контролю випуску виробів відповідно до асортименту та кількості, передбаченої замовленням. На основі даного документу здійснюють розрахунок заробітної плати працівникам-кондитерам.

Наряд-замовлення оформлюють у трьох екземплярах. Перший використовує кондитер для виконання замовлення, другий передається до бухгалтерії, на основі третього екземпляру розраховується заробітна плата. У цехах, де працюють декілька бригад або там, де працюють декілька кондитерів, складаються зведені наряди-замовлення для отримання необхідного із комори.  

Бланк наряду-замовлення містить заголовну частину і інформацію подану у вигляді таблиці.

У заголовній частині зазначаються:

-назва закладу (підприємства);

-назва документу (наряд-замовлення на виготовлення  кондитерських  та  інших виробів), його номер, дата складення;

-Код за ЗКУД;

-вказівка на завідувача цеху (майстра), у цеху якого вироблятиметься кондитерська або інша продукція.

У сегменті бланку, що представлений у формі таблиці інформація згрупована за трьома категоріями. Перша частина таблиці містить інформацію про кондитерські та інші вироби, зокрема зазначається найменування виробів, їх кількість, ціна продажу, сума замовлення, фактичний випуск, вага, номер відповідно до збірнику рецептур. Друга частина таблиці містить ПІБ та підписи кондитера, що виконує замовлення, осіб, що здійснюють затвердження та контроль випуску.

Третя частина відображає інформацію про сировину, з якої виготовляється виріб.

Наряд-замовлення підлягає завіренню підписами  бухгалтера, що провів розрахунок та старшого бухгалтера, який перевірив документ. Також свій підпис проставляє керівник, що надав дозвіл на відпуск.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію