Скачати:
Листок тимчасової непрацездатності

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи, яка була спричинена захворюванням, травмою тощо, але не є втратою працездатності. Тимчасова непрацездатність виникає у разі вагітності, пологів, необхідного догляду за хворим членом сім’ї або хворою дитиною, карантин тощо. Така непрацездатність не є постійною і відновлюється внаслідок лікування або здійснення певних дій з метою усунення обставин, що спричинили її.

Тимчасова непрацездатність оформлюється листком непрацездатності. Листок непрацездатності – це документ, відповідно до якого працівник може бути тимчасово звільнений від роботи у випадку наявності підстав, що спричиняють тимчасову непрацездатність, а також є підставою для матеріального забезпечення такого працівника протягом періоду тимчасової непрацездатності.

Форма листка непрацездатності затверджена  Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності номер п’ятсот тридцять два дріб двісті сімдесят чотири дріб сто тридцять шість дефіс ос дріб чотирнадцять нуль шість від третього листопада дві тисячі четвертого року.

Містить в собі лицьовий та зворотній бік. Лицьовий повинен заповнити лікар, зворотній – за місцем роботи працівника.

Порядок заповнення:

  1. Першим заповнюється корінець листка. Він місить прізвище, ім'я та по батькові працівника, місце роботи, дата видачі листка, прізвище лікаря, номер медичної карти хворого, підпис одержувача.
  2. Заповнення лицьового боку.                    

       ● заповнюються графи «Діагноз первинний», «Діагноз заключний», "Причина непрацездатності", зазначається режим, на якому перебував хворий, а також порушення режиму, якщо таке мало місце;

                    ● якщо хворого направляють до МСЕК, то це зазначається.

                    ● у графі "Звільнення від роботи" вписується дата видачі листка непрацездатності та дата закриття цього листка. 

                    ● у графі "Стати до роботи" вказується дата з якої працівник повинен вийти на роботу.

              3) На зворотному боці за місцем роботи працівника вписуються такі реквізити:

                    ● табельником заповнюється назва підприємства; посада працівника; період, протягом якого працівник не працював; дата виходу на роботу; підпис табельника;

                    ● заповнюється відділом кадрів категорія осіб, до якої віднесена застрахована особа; страховий стаж; посада, підпис працівника відділу кадрів;

                    ● комісією із соціального страхування заповнюється розмір призначеної допомоги;

                    ● бухгалтерія заповнює довідку про заробітну плату, ставиться печатка, підпис  керівника, підпис головного бухгалтера.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію