Скачати:
Книга реєстрації рапортів (заяв) громадян про взяття на квартирний облік

Тим працівникам МНС України, яким необхідно покращити житлові умови, надається право отримати квартиру, якою вони зможуть користуватися. Такі працівники обліковуються відповідно до рішення житлової комісії відповідного органу, де працює працівник, на користь якого приймається рішення. Під час вирішення такою комісією питання щодо надання квартири працівнику, такий працівник повинен бути присутнім на відповідному засіданні.

Ті працівники, які мають обґрунтовані підстави, щоб їх взяли на такий облік повинні сформувати квартирну справу та рапорт. Ті рапорти, що вже підписав керівник відповідного органу МНС, реєструються в Книзі реєстрації рапортів громадян про взяття на квартирний облік. 

Книга реєстрації рапортів громадян про взяття на квартирний облік – це документ, в якому обліковуються особи, що працюють в органах МНС і в яких є необхідність покращити їх житлові умови.

Форма такого документа та порядок його заповнення визначається наказом МНС «Про затвердження Положення про порядок забезпечення житловими приміщеннями осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту МНС України» за номером тридцять вісім від п’ятого лютого тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року.

На лицьовому боці такої книги посередині записується її назва великими буквами. Нижче записується назва органу МНС та населеного пункту. Нижче зправа записуються дати, коли було почато та закінчено таку книгу. На іншому боці міститься таблиця, яка має п’ять стовпчиків. В ці стовпчики записують: порядковий номер; дату, коли рапорт було подано на реєстрацію; військове звання ПІБ та місце проживання особи, що подала такий рапорт; зміст, дату та номер рішення житлової комісії органу МНС; також зазначається інформацію про лист особи, що подала заяву,  таку як номер та дата.

Протягом одного місяця рапорт, зареєстрований в такій книзі має бути розглянутий комісією. Після прийняття позитивного рішення комісією, працівники, щодо яких прийняли таке рішення, стають на облік і на них заводять облікову квартирну справу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію