Скачати:
Звіт про рух продуктів і тари по кухні

Зазначений документ використовується для звітування про реалізовану продукцію, відпущені товари,  а також про витрачання сировини.

Форма звіту передбачена Наказом Міністерства економіки України номер сто п’ятдесят сім від сімнадцятого червня дві тисячі третього року та міститься у додатку номер тринадцять до пункту 2.2 Методичних рекомендацій, що затверджені зазначеним наказом.

Документ заповнюється  у двох екземплярах. Перший із екземплярів звіту разом із прибутковими та видатковими документами щоденно передається до бухгалтерії. Другий екземпляр звіту після підписання його бухгалтером передається особі, що несе матеріальну відповідальність. До звіту необхідно також додати примірник меню та плану-меню.

Відомості про постачання сировини і товарів у виробництво заносяться до  звіту на підставі прибуткових документів — накладних на відпуск товарів з комори, документів, що підтверджують надходження зазначеного від постачальників. Видаткова частина аналізованого документу заповнюється згідно із відомостями первинних.

Бланк звіту містить заголовну частину та частину бланку, що оформлена у вигляді таблиці.

В заголовній частині зазначаються:

-назва закладу (підприємства);

-назва документу (звіт про рух продуктів і тари по кухні), дата його складення;

-Код за ЗКУД;

-вказівка на матеріально відповідальну особу або бригаду.

В табличному сегменті бланку зазначаються відомості про залишки, витрати та прибутки.

Рух продуктів і тари відображається у таблиці із вказівкою на документ, на основі якого відбувався такий рух, зазначається номер такого документу та дата. Також у таблиці відображається вартість продуктів за обліковими цінами, вартість спецій та солі за роздрібними цінами, зазначається вартість тари. У разі наявності додатків до звіту, про це зазначається у бланку, вказується кількість таких додатків.

Звіт про рух продуктів і тари по кухні підлягає завіренню підписами завідувача виробництва (бригадира), членів бригади, а також бухгалтера, який перевірив звіт. Завершується оформлення бланку вказівкою на рішення керівника.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію