Скачати:
Звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах

Форма звіту про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах передбачена Наказом Міністерства економіки України номер сто п’ятдесят сім від сімнадцятого червня дві тисячі третього року та міститься у додатку номер шістнадцять  до пункту 2.4 Методичних рекомендацій, що затверджені зазначеним наказом.

Зазначений звіт складається щоденно, та разом із прибутковими та видатковими документами він передається до бухгалтерії. Зазвичай при виробництві кондитерських виробів можуть залишатися залишки барвників, есенцій, іншої подібної допоміжної сировини, що не були повністю використані в процесі виробництва поваром-кондитером.  Зазначення про такі залишки необхідно робити у звіті за результатами узагальнень щодо кожного окремого виду кондитерських виробів.  Залишок сировини та товарів, що утворився під час виробництва кондитерських виробів має відповідати сумі залишків, що зазначена в аналізованому звіті.

Оформлення даного звіту використовується в цілях первинного обліку.

Бланк звіту про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах складається з заголовної частини та сегменту інформації, що згрупована у вигляді таблиці.

В заголовній частині зазначається:

-назва закладу (підприємства);

-назва документу (звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах), дата його складення;

-Код за ЗКУД;

-вказівка на матеріально відповідальну особу.

У таблиці подана інформація про найменування виробу, його одиницю виміру, вагу та ціну продажу, також вказується залишок на дату складання звіту (із зазначенням кількості та суми). Окремо також вказується кількість та сума виробленого, а також кількість та сума зданого в експедицію або інший випуск. Таблиця завершується вказівкою на залишок на дату складання звіту у розрізі кількості та суми. Під таблицею робиться зазначення щодо додатків, якщо такі наявні. Зазначений звіт підлягає завіренню підписом бухгалтера, який його перевірив. Також ставить свій підпис на бланку завідувач цеху.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію