Скачати:
Заставна

Відповідно до статті 20 Закону України “Про іпотеку” від 05.06.2003 року № 989-IV, заставна є іпотечним цінним папером, який засвідчує безумовне право власника застави на виконання боржником основного зобов’язання, якщо таке зобов’язання підлягає виконанню у грошовій формі. У випадку ж невиконання боржником такого зобов’язання, власник застави вправі здійснити стягнення безпосередньо об'єкт, який є предметом іпотеки.

Основні вимоги до форми бланку застави затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.10.2014 року № 1452 (далі – Рішення № 1452).

Згідно до загальних положень Рішення № 1452, виготовляти бланки заставних мають право виключно суб’єкти, які отримали відповідну ліцензію Міністерства фінансів України, що надає їм право на виготовлення бланків цінних паперів.

Самі бланки заставної мають між собою певні візуальні відмінності, які залежать від того, що саме являється предметом іптеки – об'єкти нерухомого майна чи об’єкти незавершеного будівництва. Так, напрклад, для виготовлення заставних, що забезпечені нерухомим майном використовується  фарба блакитного кольору, а для тих, що забезпечуються об’єктами незавершеного будівництва – рожевого.

Окрім того, бланки застаних повинні включати встановлений перелік реквізитів до яких належать безпосередньо саме слово “Заставна”, її серія та номер, реквізити іпотекодавців (їх найменування, місцезнахоження, коди ЄДРПОУ, інформація про державу реєстрації іпотекодавця (якщо ним є юридична особа-нерезидент),  прізвище, ім’я та по батькові фізичних осіб-іпотекодавців, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків та інформація про постійне місце проживання фізичної особи у тому разі, коли вона є нерезидентом), реквізити першого іпотекодержателя та боржника, реквізити самого договору, що обумовлює виникнення зобов’язання, яке є основним, інформацію про договір іпотеки, описання об'єкта, що становить предмет іпотеки та спосіб звернення на нього стягнення, дату набуття права на звернення, інформацію щодо державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою та інші умови договору, яким обумовлено основне зобов’язання, підпис боржника та реквізити підприємтва, яке виготовило бланк заставної.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію