Скачати:
Довідка про витрати від здавання тари

У разі здавання тари підприємствами громадського харчування та торгівлі, проводиться списання різниці у вартості тари відповідно до цін, що існували на момент її придбання, та цін, що визначаються тарозбиральними організаціями на момент здачі такої тари. У разі, якщо тара здається як макулатура або як тароматеріал, порядок її списання визначається керівником підприємства. Зазначені положення не стосуються тих видів тари, що постійно задіяні на підприємствах і використовуються як внутрішній інвентар.

У разі, коли здавання тари на підприємствах громадського харчування та торгівлі здійснюється неодноразово впродовж місяця допускається списувати такі різниці в ціні тари не окремо за кожним документом, а загалом за результатами місяця. У такому випадку складається довідка про витрати від здавання тари.

Форма такого типового документу передбачена Інструкцією, що затверджена наказом Міністерства торгівлі СРСР від двадцять восьмого квітня тисяча дев’ятсот вісімдесят шостого року номер дев’яносто три.

Бланк форми цього типового документу складається із заголовної частини та частини бланку, де інформація згрупована у вигляді таблиці.

У заголовній частині бланку зазначається:

-назва документу (довідка про витрати від здавання тари), дата складання документу;

-найменування організації чи підприємства, що задіяне у сфері громадського харчування чи торгівлі, яке проводить облік здавання тари;

-ПІБ матеріально відповідальної особи;

-код документа;

-вказівка на затвердження керівником втрат у визначеній сумі, за рахунок чого проводиться списання, дата такого затвердження.

Сегмент бланку, що представлений у вигляді таблиці містить інформацію про найменування тари, її код. Далі подаються відомості про суму втрат окремо у розрізі суми втрат за дерев’яною тарою, за картонною тарою, а також за мішкотарою. Також у таблиці відображається інформація про дату здавання тари. Завершується оформлення таблиці вказівкою на контрольні суми. Бланк довідки підлягає підписанню бухгалтером та головним бухгалтером.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію