№ КБ-3
Скачати:
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3)

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3, примірна форма якої затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 грудня 2009 року № 554, відноситься до документів, на підставі яких здійснюється первинний облік у сфері будівництва.

При цьому, в даному контексті під будівельними роботами  розуміються такі роботи (в т.ч. пов’язані безпосередньо з будівництвом, монтажем, пусконалагодженням), які виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту певних споруджень.

За роз’ясненнями Мінрегіонбуду така форма підлягає застосуванню в обов'язковому порядку при проведенні взаєморозрахунків між сторонами відповідного договору у разі залучення коштів бюджету та коштів підприємств державної форми власності. Періодичність складання Довідки визначається за домовленістю сторін, про те за загальною практикою, що склалась у подібних правовідносинах, звітним періодом вважається календарний місяць. При внесенні інформації до Довідки форми № КБ-3, використовуються відповідні положення ДБН, якими встановлені основи обрахування вартісної оцінки будівництва.

В лівому верхньому куті Довідки про вартість виконаних будівельних робіт зазначаються реквізити підприємства, яким його було складено (назва, код за ЄДРПОУ), назви замовника, генерального та субпідрядника (у разі залучення), реквізити договору, на виконання якого складено дану довідку, а також відомості про об’єкт будівництва (назва, місцезнаходження).

Довідка не нумерується. Під назвою документу зазначається звітний період (місяць, рік). Всі вартісні показники зазначаються в тисячах гривень.

До довідки вноситься інформація про найменування об’єктів будування, інформація про виконані будівельні роботи може бути вказана згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2 в.

Вартість вже завершених будівельних робіт по об’єкту та розмір понесених витрат, під якими розуміється вартість обладнання, яке було змонтоване та придбавається виконавцем робіт, зазначаються в довідці за наростаючим підсумком. Тобто такі відомості вносяться у розрізі від початку будівництва та початку року відповідно по звітний місяць (включно), та безпосередньо за звітній місяць. При цьому затрати щодо здійснення монтажних робіт виділяються із загальної вартості у кожному із зазначених періодів.

Тотальна ціна робіт по будові вказується без врахування податку на додану вартість, який визначається та вказується в окремому рядку Довідки, як і вартість із врахуванням ПДВ загалом. Таким же чином обчислюється та вноситься інформація про вартість змонтованого устаткування.

Довідку підписують субпідрядник, генеральний підрядник та замовник, із зазначенням дати підписання, а кожен підпис скріплюється печаткою відповідного підприємства.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію