Скачати:
Відомість про залишки товарів на складі (у коморі)

Комори у закладах харчування населення призначені для зберігання у них запасу товарів, що використовується для виробництва продукції у сфері харчування населення. Запаси та залишки товарів, що містяться у коморі повинні обліковуватися. Метою такого обліку є систематичне документування процесу руху запасів, проведення їх обліку, подання звітності особами, що несуть за це матеріальну відповідальність шляхом їх звітування перед бухгалтерією, яка здійснює аналітичний, а також синтетичний облік таких запасів. Завданням такого обліку є також збереження власності підприємства.

По завершенню місяця або ж за результатами проведення інвентаризації на основі карток кількісного-сумового обліку, що контролюються щотижнево, повинна формуватися відомість про залишки товарів на складі (у коморі). Вартість товарів, що зазначена у такій відомості повинна відповідати даним, що відображені у бухгалтерському обліку. Зазначений документ відкривається на звітний період.

Форма відомості передбачена Наказом Міністерства економіки України номер сто п’ятдесят сім від сімнадцятого червня дві тисячі третього року та міститься у додатку номер двадцять до пункту 2.1 Методичних рекомендацій, що затверджені зазначеним наказом.

Аналізований документ використовується для документування здійснення контролю за залишками у коморі та для цілей первинного обліку.

Бланк відомості містить заголовну частину та сегмент бланку, що представлений у формі таблиці.

В заголовній частині зазначаються:

-назва закладу (підприємства);

-код ЗКУД;

-номер складу (комори);

-назва документу (відомість про залишки товарів на складі (у коморі), дата його складення.

В табличному сегменті бланку вказується найменування товарів, їх код, одиниця виміру товарів, а також код одиниці виміру та облікова ціна. Окремо також у таблиці зазначаються залишки у розрізі кількості та суми на відповідні дати. Відомість підлягає підписанню особою, що її перевірила, та матеріально відповідальною особою.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію