№ КБ-2в
Скачати:
Акт приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в)

Акт приймання виконаних будівельних робіт, примірна форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554, відноситься до первинних документів обліку у будівництві.

При цьому, в даному контексті під будівельними роботами  розуміються такі роботи (в т.ч. пов’язані безпосередньо з будівництвом, монтажем, пусконалагодженням), які виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту будівель та споруд.

Даний документ складається щомісяця між генеральним підрядником та замовником, а у разі залучення до виконання робіт субпідрядника – між ним та генеральним підрядником

В лівому верхньому куті Акту приймання виконаних будівельних робіт зазначаються реквізити підприємства, яким його було складено (назва, код за ЄДРПОУ), назви замовника, генерального та субпідрядника (у разі залучення), реквізити договору, на виконання якого даний акт складено, а також відомості про об’єкт будівництва (назва, місцезнаходження). В якості підстави вказується договірна ціна.

Акт нумерується та зазначається звітний період виконання робіт, про які у ньому йдеться. Відомості, що зазначаються в акті слугують для визначення оцінки та масштабів виконаних будівельних робіт із зазначенням їх найменування, обґрунтування кожної з них із зазначенням шифру та реквізитів нормативу за кошторисною документацією, одиниці виміру (їх вартісна оцінка) та кількість, поточна ціна одиниці виміру в розрізі заробітної плати та експлуатації машин та механізмів, в.т.ч. зарплати машиністів, та загальна ціна, витрати, понесені за/під час виконання робіт, а також в людино-годинах вказуються витрати праці робітників-будівельників та тих, що обслуговують машини та механізми, у співвідношенні до обсягу робіт.

До колонки з назвою будівельних робіт та витрат вносяться дані про прямі витрати, в тому числі щодо вартості використаних у звітному місяці матеріалів та/або конструкцій, та пов’язаних із експлуатацією певних агрегатів; загальні виробничі витрати; витрати щодо монтажу та демонтажу тимчасових споруджень; додаткові кошти, витрачання яких обумовлене сезоном чи періодом (зимовий, літній); інші супровідні затрати; управлінські витрати; оплата покриття певних ризиків; не передбачені ціною будівництва обов'язкові платежі, встановлені законодавством. 

У разі відсутності виконання певних із зазначених видів робіт або відсутності витрат на такі роботи, відповідні графи не заповнюються, у разі ж наявності робіт/витрат, не передбачених наведеним переліком, – такі дані вносяться додатково укладачем документу.

Всі витрати зазначаються в гривнях (тисячах гривень) без врахування податку на додану вартість, який обчислюється, виходячи із загальної суми за Актом та вказується в окремому рядку. Всі вартісні показники, внесені до Акту приймання виконаних будівельних робіт, підсумовуються та вносяться до його останнього рядка.

Акт підписують генеральний підрядник та замовник, або відповідно субпідрядник (у разі залучення) та генеральний підрядник будівництва, із зазначенням дати його підписання. Кожен підпис скріплюється печаткою відповідного підприємства.

 і є основою для складання "Довідки про  вартість  виконаних  підрядних робіт та витрат" (форма N КБ-3)

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України "Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві" від 04.12.2009 р. № 554

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію