Скачати:
Акт опломбовування (опечатування) виробничих, складських, торговельних та інших приміщень

Акт опломбовування (опечатування) виробничих, складських, торговельних та інших приміщень за формою № 9, що затверджено наказом Державного комітету України у справах захисту прав споживачів від 13 лютого 1996 року № 5, складається посадовою особою уповноваженого державного органу під час або за результатами перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах, визначених наказом, у двох екземплярах, один з яких залишається у справах перевірки, а інший – надається уповноваженій особі підприємства, яке перевіряється..

Акт складається на офіційному бланку Держспоживзахисту із зображенням державного гербу України та зазначенням реквізитів даного державного органу. Зважаючи, що Акт форми № 9 є документом суворої звітності, він має власну серію, крім того, після зазначення назви документа, він датується та нумерується.

Наступним вказується місцезнаходження підприємства, приміщення якого опломбовуються, дані посадової особи, що здійснює опломбування та підстава (реквізити рішення чи припису Держспоживзахисту). 

Акт складається в присутності уповноваженої особи суб’єкта господарювання, дані про яку вносяться до документа. Далі вказуються реквізити приміщення, що опломбовуються даним актом із зазначенням власника, поштових та реєстраційних даних; реквізити засобів механічного захисту (пломби, пломбіри), накладені при опломбуванні та реквізити дозволу на їх зняття, що здійснюватиметься в майбутньому, зокрема, після усунення виявлених під час перевірки недоліків. Також вказуються дані відповідальної за цілісність накладених засобів механічного захисту особи.

Обидва примірники акту підписуються, із зазначенням прізвищ та ініціалів, посадовою особою, що його склала, та уповноваженими особами суб’єкта господарювання, що були присутні при складенні акту, та на яких (яку) покладено зазначену відповідальність.

На першому екземплярі Акту опломбовування (опечатування) виробничих, складських, торговельних та інших приміщень знаходяться графи відмітки про виконання, в яких зазначаються реквізити листів суб’єкта господарювання про усунення передумов опломбування та Держспоживзахисту з дозволом на распломбування приміщень, дата перевірки цілісності накладених засобів механічного захисту посадовою особою, уповноваженою на здійснення контролю за дотримання суб’єктом режиму опломбованих приміщень, із зазначенням її прізвища, ініціалів та підпису.

За підписом керівника структурного підрозділу уповноваженого органу даний документ знімається з контролю, про що проставляється відмітка у даному полі, підпис такого керівника та дата.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію