Скачати:
Акт опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів

Акт опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів за формою № 8, що затверджено наказом Державного комітету України у справах захисту прав споживачів від 13 лютого 1996 року № 5, складається посадовою особою уповноваженого державного органу під час або за результатами перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у визначених наказом сферах, щодо несправних засобів вимірювання у трьох екземплярах, один з яких залишається у справах перевірки, а інший – надається уповноваженій особі підприємства, яке перевіряється, а третій обов'язково направляється територіальному органу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, яким здійснюється роботи з подальшої перевірки та розпломбовування.

Акт складається на офіційному бланку Держспоживзахисту із зображенням державного гербу України та зазначенням реквізитів даного державного органу. Зважаючи, що Акт форми № 8 є документом суворої звітності, він має власну серію, крім того, після зазначення назви документа, він датується та нумерується.

Наступним вказується місцезнаходження підприємства, приміщення якого опломбовуються, дані посадової особи, що здійснює опломбування та підстава (реквізити акту перевірки).

Акт складається в присутності уповноваженої особи суб’єкта господарювання, дані про яку вносяться до документа. Далі вказуються реквізити приладів, що опломбовуються даним актом із зазначенням їх паспортних (рік випуску, модель тощо) і кількісних характеристик, власника (поштових та реєстраційних даних); вказуються конкретні невідповідності та/або порушення конкретних нормативно-правових актів, техрегламентів; реквізити засобів механічного захисту (пломби, пломбіри), накладені при опломбуванні та реквізити дозволу на їх зняття, що здійснюватиметься в майбутньому, зокрема, після усунення виявлених під час перевірки недоліків. Також вказуються дані відповідальної за цілісність накладених засобів механічного захисту особи.

Всі примірники акту підписуються (із зазначенням прізвищ та ініціалів) посадовою особою, що його склала, та уповноваженими особами суб’єкта господарювання, що були присутні при складенні акту, та на яких (яку) покладено зазначену відповідальність.

На першому екземплярі Акту опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів знаходяться графи відмітки про виконання, в яких зазначаються реквізити повідомлення підрозділу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України відомості про посадову особу, уповноважену на здійснення контролю за дотримання суб’єктом режиму опломбованих приладів.

За підписом керівника структурного підрозділу уповноваженого органу даний документ знімається з контролю, про що проставляється відмітка у відповідному полі, підпис такого керівника та дата.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію