4
Скачати:
Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма відомості 1.1.-мс.

Відомість 1.1.-мс призначається для фіксування надходженя та вибуття необоротних активів. Дані, вміщені у відомості переносяться до Журналу 1-мс.

Відкриття відомості передбачене лише в тих звітних періодах, в яких відбувалась зміна вартості чи кількості необоротних активів. Якщо у звітному періоді не вібулось зміни вартості або кількості оборотних активів, то до Журналу 1-мс вносяться дані з відомості за попередній звітний період.

Форма відомості передбачає вказання інформації про первісну та ліквідаційну вартість необоротних активів на початок року.

Відображається наступна інформація про надходження: дата введення необоротних активів, сума надходжень від постачальників, сума поліпшень, дооцінка необоротних активів за рахунок індексації, а також інші надходження. Вказується сума надходжень.

В разі вибуття необоротних активів вказується дата такого вибуття, та причина – ліквідація, реалізація або інші причини.

В відомості зазначається первісна та ліквідаційна вартість активів на кінець року.

Підставою для внесення даних до відомості є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

Відомість 1.1.-мс підписується особою, відповідальною за ведення обліку із вказанням її прізвища і підпису або інших данних, для того, щоб можна було ідентифікувати цю особу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію