1.3
Скачати:
Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Регістр бухгалтерського обліку є спеціальною таблицею визначеного формату й будови, котра складається в цілях узагальнення, систематизації інформації щодо оформлених господарських операцій.

Здійснення записів у регістрах є обліковою реєстрацією, котра виступає окремим згрупуванням даних щодо змін кожного виду активів, власного капіталу, зобов’язань в звітному періоді. Облік розрахунків із постачальниками й підрядниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами, податками та платежами, виданих й отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових та поточних зобов’язань, відстрочених податкових активів та зобов’язань проводять у Журналі номер три та відповідних відомостях аналітичного обліку. Дані аналітичного обліку розрахунків з покупцями й замовниками зазначають у відомості 3.1.

Основні вимоги до використання, форму даного документа затверджено Мінфіном у формі наказу «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" номер триста п’ятдесят шість від двадцять дев’ятого грудня двохтисячного року.

До основних реквізитів відомості належать зокрема, наступні:

1) Назва документа та його дата;

2) Відомості щодо номера запису, номера документа;

3) Назва покупця (замовника);

4) Показники сальдо на початку місяця із зазначенням дати виникнення заборгованості та дебету;

5) В дебет рахунку 36 із кредиту рахунків, котрі вказано, із зазначенням дати, номерів, загалом за дебетом;

6) З кредиту рахунку 36 у дебет вказаних рахунків із зазначенням дати, номерів та значень загалом;

7) Показник сальдо в кінці місяця (дебет);

8) Загалом за рахунком 36;

9) Дата та підпис виконавця.

Форму бухгалтерського обліку як систему регістрів бухгалтерського обліку, реєстрації і узагальнення даних у них обирають підприємства самотужки, дотримуючись засад проведення бухгалтерського обліку і з рахуванням певних аспектів власної діяльності та способу обробки даних.

Всі види регістрів (журнал, відомість, таблиця аналітичних даних, аркушів-розшифровок) по всіх господарських операціях заповнюють у гривнях та копійках, а регістри, котрі, окрім того, ведуть окремо по операціях в іноземній валюті – у відповідних вимірниках іноземних валют. Відомості аналітичних даних зазвичай оформлюють по складанні Журналу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію