Скачати:
Звіт про витрати на збут 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Регістром бухобліку, який призначений для обліку витрат на збут, є Звіт N 5.9 с.-г. про витрати на збут, форма якого затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В даному звіті вказуються

  • Витрати на оплату праці за рахунком шістсот шістдесят один, по показникам днів та людиногодин (робочого часу), а також сума виплачених коштів..
  • Витрачені кошти, призначені забезпечення соціальних заходів, до яких відносяться витрати на пенсійне забезпечення та витрати на страхування соціальне та випадок безробіття.
  • Витрачені кошти на матеріали, сировину, паливо та інше.
  • Інші витрати

Також зазначається інформація про знос основних засобів за рахунком сто тридцять один.

Облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію