Скачати:
Звіт про витрати та вихід продукції основного виробництва 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Регістром бухобліку, який призначений для обліку основних виробництв є Звіт N 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва, форма якого затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В даному звіті вказується обліковий період, суми розрахунків по зарплаті та відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати на сировину, паливо, запасні частини, насіння та інше, суми амортизаційних витрат, а також суми розрахунків з постачальниками.

Також необхідно вказати доходи та витрати первісного визнання, за номерами рахунків сімсот десять та дев’ятсот сорок відповідно.

Облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію