Скачати:
Відомість аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Регістром бухобліку, який призначений для фіксування перелік всіх покупців і замовників за звітний період або заборгованість за попередні періоди є  Відомість №6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку номер тридцять шість "Розрахунки з покупцями і замовниками". Форма даного реєстру затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В Відомості №6.6 с.-г. відображають реквізити документу, що підтверджує операцію, найменування покупця, залишок дебету та кредиту на початок періоду. Вказується сума доходу прийнятої до оплати, а також оплачені суми. У відомості розраховується залишок на кінець місяця.

Показники відомості переносяться до Журналу № 6 с.-г.

Нагадуємо, що облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію