Скачати:
Книга обліку розрахунків з депонентами 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство (в тому числі сільськогосподарське) може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Книга обліку розрахунків з депонентами (книга 5.2 с.-г.) є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку.

У книзі 5.2 с.-г.  здійснюється аналітичний облік розрахунків по субрахунках 662. При цьому, методичні рекомендації щодо ведення таких книг обліку юридичними особами, а також сама форма книги обліку розрахунків з депонентами затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 390.

При здійсненні виплат депонованих сум за видатковими касовими ордерами відповідна відмітка проставляється і у книзі 5.2 с.-г. Однак, при цьому, необхідно враховувати, що показники остачі сум невиплачених своєчасно заробітних плат, яка вказані у книзі 5.2 мають відповідати показникам, що відображені у Головній книзі субрахунку 662.

Форма книги 5.2 передбачає необхідність відображення у ній назви підприємства та його коду ЄДРПОУ. Окрім того, необхідно проставити період за який книга складається.

Щодо відомостей, які безпосередньо стосуються розрахунків з депонентами, необхідно вказати інформацію про кошти, віднесені на рахунок депонента, яка включає в себе табельний номер, прізвище, ім'я та по батькові особи  на користь якої здійснюється виплата, місяць у якому здійснено віднесення коштів на рахунок, номер платіжної відомості, а також, суму за такою відомістю. Щодо виплачених на користь депонента сум вказується номер касового ордера та сума виплачених коштів у відповідному місяці.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію