Скачати:
Зведена відомість до Журналу-ордеру N 5 В с.-г. 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Форма Відомості №5.10 с.-г затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В дану відомість вноситься інформація за показниками зі звітів 5.5 с.-г., 5.6 с.-г за кредитом аналітичних рахунків виробництв.

Форма відомості передбачає натсупні графи: Аналітичний рахунок, З кредиту рахунків, В дебет рахунків, разом. Заповнення відомості здійснюється по всіх господарських операціях заповнюють у гривнях та копійках.

Після заповнення відомості, підсумки, які вийшли, з деталізацією сум за синтетичними рахунками вносяться до Журналу-ордеру N 5 В с.

Облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію