Скачати:
Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Біологічні активи, в цілях обліку, поділяються на три підгрупи:

  • поточні біологічні активи рослинництва, оцінка яких здійснювалась за справедливою вартістю
  • поточні біологічні активи тваринництва, оцінка яких здійснювалась за справедливою вартістю
  • поточні біологічні активи тваринництва, оцінка яких здійснювалась за первісною вартістю.

Регістром бухобліку, який призначений для фіксування руху об’єктів тваринного світу є Відомість № 8.2 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва. Форма відомості затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В відомості вноситься інформація щодо виду тварин, ферми, кормоднів, залишку на початок місяця, а також надходження до дебету та вибуття з кредиту рахунку номер двадцять один, на та з різних рахунків. Інформація вноситься в розрізі кількості тварин, живої маси тврин та їх вартості.

Нагадуємо, що облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію