2.1
Скачати:
Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту рахунків:

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство (в тому числі сільськогосподарське) може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Методичні рекомендації щодо обліку касових операцій сільськогосподарського підприємства містяться у Наказі Міністерства Аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 390 (далі –Наказ № 390).

Для здійснення обліку касових операцій на рахунку 30, суб'єктом ведеться Журнал-ордер № 1 с.-г., а також, відомість 1.1 с.-г. Журнал 1 с.-г. заповнюється виключно на основі тих відомостей, які відображені у звітах касира в якому вказані номери кореспондуючих рахунків навпроти кожної суми вказаної у звіті. Для кожного з касових звітів передбачений окремий рядок, тому, кількість касових звітів за той чи інший місяць має відповідати кількості рядків в Журналі-ордері 1-с.г.

Станом на кінець місяця  за дебетом і кредитом рахунку 30 проводиться звірка з оборотами кореспондуючих рахунків, які вказані в інших журналах-ордерах та відомостях, після чого, кредитові обороти по касі переносяться до Головної книги.

Задля здійснення обліку наявних  коштів на рахунках у банках, що  можуть використовуватись для реалізації поточних операцій, призначено рахунок 31 та рахунок 33. Облік операцій за ними ведуться також у Журналі № 1 с.-г.та відомостях № 1.2 с.-г., 1.3 с.-г. Записи до який вносяться по мірі надходження банківських виписок.

Облік операцій по субрахунках 311 та 313 також переносяться в Головну книгу.

У свою чергу, суми за кредитом субрахунків 312 та 314 з кожної банківської виписки записуються в окремому Журналі-ордері №1 с.г. за кожним окремим видом валюти.

Рахунок 35 використовується для обліковування  поточних фінансових інвестицій, для якого призначено також Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість № 1.4 с.-г.

Також, зазначимо, що еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції обліковуються на відповідних рахунках під номерами 351 та 352.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію