Скачати:
Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів, придбаних підприємством 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів ведеться юридичною особою (підприємством) у разі ведення ним бухгалтерського обліку з застосуванням журнально-ордерної системи.

В картках за якими ведеться аналітичний облік ощадних сертифікатів підприємства відображають відомості як про довгострокові так і про поточні фінансові інвестицій за видами здійснених фінансових вкладень та об’єктами інвестування. Методичні рекомендації щодо здійснення такого обліку підприємствами закріплено Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 390. Окрім того, цим положенням також встановлено форму картки аналітичного обліку ощадних сертифікатів, які було підприємством придбано.

Згідно з цією формою, до картки вносяться відомості про найменування банківської установи, яка здійснила випуск сертифіката, порядковий номер випущеного сертифіката, його серію, вказується дата, коли відбулось внесення депозиту та дата коли сертифікат підлягає погашенню, а також, сума, яка таким сертифікатом оформлена, величина відосотків, яка у майбутньому буде отримана за сертифікатом (тут вказується інформація щодо суми відсотків яка буде отримана як у випадку дострокового погашення так і у разі погашення зобов’язання належним чином з дотриманням попередньо встановлених строків), а також, вказується інформація щодо суми фактично отриманих відсотків.

Також, форма картки передбачає порставлення у ній підпису виконавця та його прізвища і ініціалів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію