Скачати:
Відомість аналітичного обліку одержаних і виданих векселів

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичного обліку (відомість 3.1 с.-г.) є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік одержаних та виданих юридичною особою (сільськогосподарським підприємством) векселів ведеться з використанням відомості 3.1 с.-г. методичні рекомендації щодо ведення якої та форма якої затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 360.

Відомість 3.1 с.-г. використовується у тих випадках, коли бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з використанням журнально-ордерної системи.

Загалом форма відомості 3.1 с.-г. передбачає відображення у ній даних щодо періоду, за який вносяться відомості, дати та номера документа (векселя), найменування суб'єкта, який є векселеотримувачем або векселедавцем, інформації щодо сальдо станом на початок місяця з вказівкою дати заборгованості, дебету та кредиту. Окрім того, заповнюється колонка в дебет рахунка з кредиту рахунка де відображаються окремі рахунки бухгалтерського обліку. Також, вказуються відомості щодо одержаних та виданих векселів з обрахуванням сальдо станом на кінець місяця.

Вказується дата закінчення відомості, а виконавець та головний бухгалтер проставляють вкінці відомості власні підписи.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію