1.6
Скачати:
Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал 6 є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, журнал складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації ведення Журналу 6 та його форма затверджені Наказом Міністерста фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Так, Журнал 6 являє собою 2 сторінки формату А4. У ньому проставляється найменування юридичної особи.

Даний журнал призначено для проведення узагальнення інформації щодо отриманих доходів від операційної, інвестиційної, а також, від фінансової діяльності тієї чи іншої юридичної особи (підприємства) та задля узагальнення фінансових результатів підпиємства від звичайної діяльності та подій надзвичайних.

Інформація про окремі конкретні складові загального обсягу доходу підприємства відображаються у другому розділі Журналу 6.

Сама форма Журналу 6 передбачає відображення у ній показників дебету та кредиту по окремих рахунках, загального обсягу інших операційних доходів підприємства, серед яких операційна оренда активів, операційна курсова різниця, штрафи, пені, неустойки, доходи від використання об'єктів, які належать до об'єктів житлово-комунального і соціального призначення, реалізація інших оборотних активів.

Також, відображаються показники частини доходів підприємства отриманої ним від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями, показники інших фінансових доходів  та інших доходів, а також, показники доходів, щ обули отримані від реалізації продукції (робіт або послуг) за бартером.

Обов'язковими реквізитами Журналу 6 є дати закінчення журналу та відображення відомостей у Головній книзі. Окрім того, Журнал 6 має бути підписаний головним бухгалтером підприємства та виконавцем.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію