1.7
Скачати:
Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичних даних (відомість 7.2) є допоміжною до Журналу 7 і є складовою частиною журнально-ордерної системи здійснення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, відомість складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації які стосуються формування та заповнення відомості 7.2 та форма такої відомості закріплені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року №356.

У самій формі відомості відображаються дані по окремих субрахунках, таких як нерозподілений прибуток, непокриті збитки підприємства, прибуток використаний у звітному періоді та обраховуються загальні показники.

У формі відомості також передбачено поле для проставлення дати складання відомості, а також, поле для проставлення виконавцем власного підпису.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію