1.9
Скачати:
Головна книга 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Головна книга застосовується юридичними особами, які ведуть бухгалтерський облік за допомогою журнально-ордерної системи для проведення узагальнення даних журналів, здійснення загальної  перевірки правильності ведення записів за окремими конкретними синтетичними рахунками та формування фінансової звітності.

До Головної книги вносяться вже узагальнені відомості з інших журналів.

Рекомендації щодо формування та внесення відомостей до Головної книги, а також її форма були затверджені  Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Так, до книги вносяться відомості щодо показників сальдо станом на початок місяця та станом на кінець поточного місяця. Відображаються обороти пртягом поточного місяця за кредитами окремих рахунків та щодо оборотів за поточний місяць за дебетом окремих рахунків.

Ведеться Головна книга протягом одного календарного року, а для кожного синтетичного рахунку відведена окрема сторінка.

Перевірка достовірності внесених до книги записів відбувається за рахунок проведення підрахунків сум оборотів і сальдо за всіма рахунками. Так, за результатами проведених підрахунків суми дебетових та кредитових оборотів, показники сальдо за дебетом і кредитом мають бути рівними за своїми показниками.

Окрім того, у кожному окремому журналі до якого вносяться облікові записи також проставляється дата відображення таких узагальнених відомостей у Головній книзі.

Сама ж форма Головної книги містить рядок для проставлення номеру та назви рахунку, колонки та рядки, до яких помісячно вносяться відомості щодо оборотів за дебетом та оборотів за кредитом згідно з відомостями закінчених журналів обліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію