1.7
Скачати:
Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал" 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичних даних рахунку 42 (відомість 7.1) є допоміжною до Журналу 7 і є складовою частиною журнально-ордерної системи здійснення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, відомість складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації щодо формування відомості 7.1 та форма такої відомості закріплені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року №356.

Сама форма відомості 7.1 передбачає відображення у ній інформації про період за який вона складається, сальдо станом на початок місяця по окремих субрахунках, вказуються показники по основних засобах, зносу необоротних активів, нерозподіленому прибутку у дебет з кредиту та з кредиту у дебет. Вказується загальна сума за кредитом, сальдо станом на кінець місяця та загальний показник з початку року.

Також у формі поставляється дата складання відомості та підпис виконавця.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію