1.3
Скачати:
Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів 

Регістр бухгалтерського обліку є спеціальною таблицею визначеного формату й будови, котра призначена для узагальнення, групування інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Здійснення записів у регістрах називається обліковою реєстрацією, котра виступає окремим групуванням даних щодо змін кожного виду активів, власного капіталу, зобов’язань протягом звітного періоду.

Облік розрахунків із постачальниками й підрядниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами, податками та платежами, виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових та поточних зобов’язань, відстрочених податкових активів та зобов’язань проводять у Журналі номер три й відомостях аналітичного обліку 3.1 – 3.6. Дані аналітичного обліку векселів зазначають у відомості 3.4.

Основні вимоги до використання, форму даного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" номер триста п’ятдесят шість від двадцять дев’ятого грудня двохтисячного року.

До основних реквізитів відомості належать зокрема, наступні:

1) Назва документа та його дата;

2) Відомості щодо номера запису, номера документа (векселя);

3) Найменування векселедавця, векселеодержувача;

4) Показники сальдо на початку місяця із поміткою дати отримання (видачі) векселя та дебету й кредиту;

5) В дебет певного рахунку із кредиту рахунків, котрі вказано, із поміткою дати, номерів, загалом за дебетом;

6) З кредиту певного рахунку у дебет вказаних рахунків із поміткою дати, номерів та значень загалом;

7) Показник сальдо в кінці місяця (дебет і кредит);

8) Загалом за рахунком;

9) Дата та підпис виконавця. Форму бухгалтерського обліку як сукупність регістрів обліку, реєстрації даних у них обирають підприємства самотужки, дотримуючись засад проведення обліку і з рахуванням певних аспектів власної діяльності та способу обробки даних.

Всі види регістрів (журналів, відомостей, таблиць аналітичних даних, аркушів-розшифровок) по всіх господарських операціях заповнюють у гривнях та копійках, а регістри, котрі, окрім цього, ведуть окремо по операціях в іноземній валюті – у відповідних вимірниках іноземних валют. Відомість аналітичних даних зазвичай оформлюють по складанні Журналу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію