4
Скачати:
Журнал 4-мс обліку витрат

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма журналу 4-мс.

Журнал 4-мс призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), інші витрати,

Обов’язковою умовою є вказання дати здійснення запису у Журналі.

Підставою для внесення даних до журналу є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

В графі «зміст господарської операції», крім стислого змісту слід вказувати реквізити первинного документу, який є підставою для внесення відповідного запису.

До Журналу 4-мс вноситься інформація про матеріальні витрати, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів, вартість придбаних послуг, та інші прямі витрати. Вказується сума прямих витрат.

Форма журналу передбачає вказання суми коригування, суму собіварторсі реалізованої продукції та інші витрати. До інших витрат, наприклад, відносяться витрати на суму виплат працівникам, зайнятим у здійсненні іншої діяльності, ліквідації надзвичайних подій

Визначається загальна сума витрат, та витрати, які зменшують фін результат підприємства після оподаткування.

Журнал підписується особою, відповідальною за ведення обліку із вказанням її прізвища і підпису або інших данних, для того, щоб можна було ідентифікувати цю особу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію