4
Скачати:
Журнал 3-мс обліку доходів

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма журналу 3-мс.

Журнал 3-мс призначений для узагальнення інформації про доходи від усіх видів діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій.

Обов’язковою умовою є вказання дати здійснення запису у Журналі.

Підставою для внесення даних до журналу є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

В графі «зміст господарської операції», крім стислого змісту слід вказувати реквізити первинного документу, який є підставою для внесення відповідного запису.

Форма даного журналу передбачає вказання найменування покупця. Факт оплати фіксується відповідною відміткою.

В шостій колонці вказується сума доходу від реалізації продукції.

В окремій графі вказуються вирахування з доходу, такі як повернені товари, непрямі податки та інші вирахування.

Якщо підприємство отримало інші доходи – про це слід вказати в окремій графі. В графі «інші доходи» вказується, також, сума безнадійної заборгованості.

Отримані доходи підсумовуються, та визначається сума доходів, яка після оподаткування збільшує фінансовий результат.

Журнал підписується особою, відповідальною за ведення обліку із вказанням її прізвища і підпису або інших данних, для того, щоб можна було ідентифікувати цю особу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію