1.5
Скачати:
Відомість аналітичного обліку запасів 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичного обліку запасів є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, відомість складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Відомість аналітичного обліку запасів ведеться задля здійснення аналтичного обліку витрат діяльності та відображення кредитових оборотів на рахунку з обліку запасів, розрахунків по оплаті праці.

Облік ведеться за місцезнаходженням центру відповідальності (тобто, за місцезнаходженням матеріально відповідальних осіб, за місцем зберігання запасів) та за місцями здійснення витрат.

Методичні рекомендації щодо заповнення відомості містяться у Наказі Міністерства фінансів України від 29 грудня 2009 року № 356. Форма відомості також застверджена Наказом № 356.

Інформація до відомості вноситься на підставі документів (звітів), в яких узагальнено обсяги надходжень до осіб, які несуть матеріальну відповідальність виробничих запасів, а також їх обсяги вибуття та витрат .

Сама форма передбачає внесення до неї інформації щодо залишку запасів на початок місяця, номеру кореспондуючого рахунку, номеру однорідної групи чи виду та номеру складу чи зазначення матеріально відповідальної особи за ті чи інші об'єкти, обсягу надходжень, середнього відсотка витрат на транспортно-заготівельні роботи, суми видатків та загальний розрахунок залишків станом на кінець місяця.

У формі відомості проставляється дата її складання та підпис виконавця.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію