4
Скачати:
Журнал 2-мс обліку капіталу і зобов'язань

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма журналу 2-мс.

Журнал 2-мс необхідно відкривати записом про суми залишків, які є на початок звітного періоду. Якщо Журнал заповнює новостворене підприємство – дана інформація не заповнюється.

Журнал 2-мс призначений для фіксування інформації по господарським операціям щодо капіталу і зобов'язань.

Обов’язковою умовою є вказання дати здійснення запису у Журналі.

Підставою для внесення даних до журналу є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

В графі «зміст господарської операції», крім стислого змісту слід вказувати реквізити первинного документу, який є підставою для внесення відповідного запису.

Форма даного журналу передбачає фіксування збільшення та зменшення капіталу, нерозподіленого прибутку та цільового фінансування. Зазначається інформація про погашення та збільшення довгострокових зобов’язань та короткострокових кредитів, взятих у банках.

Необхідно вказувати суми сплаченої та нарахованої кредиторської заборгованотсі, поточних зобов’язань з розрахунками з бюджетом, страхування, оплати праці та інших поточних зобов’язань.

Щодо усіх вищенаведених категорій вказується інформація на початок періоду, а також їх залишок на кінець періоду.

Для перевірки правильності визначення оборотів у журналі необхідно зіставити значення підсумку рядка "Обороти за період" та графи "Разом", які мають бути рівними.

Журнал підписується особою, відповідальною за ведення обліку із вказанням її прізвища і підпису або інших данних, для того, щоб можна було ідентифікувати цю особу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію