1.4
Скачати:
Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів (далі – Відомість 4.3) є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, Відомість 4.3 складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації щодо заповнення відомості 4.3 закріплено положеннями Наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Загалом, до рядків 1-8 вносяться дані з регістрів аналітичного обліку за попередній рік станом на початок поточного року. Далі, протягом звітного року до граф 1-8 вноситься інформація про придбані, отримаані та/або створені нематеріальні активи, а до граф 9-11, в свою чергу, вносяться дані про здійснену переоцінку або зменшення чи відновлення корисності нематеріальних активів. Графи 12-14 містять інформацію про вибуття нематеріальних активів.

Форма Відомості 4.3 передбачає відображення у ній відомостей щодо номера інвентарної одиниці, її виду, назви, а також, короткої характеристики, місця використання та прізвища відповідальної за неї особи, дати оприбуткування, первісної (або переоціненої) вартості, суми зносу, терміну її корисного викорисання (вказується у місяцях), місячної норми амортизації, зміни (збільшення чи зменшення) нематеріальних активів, а також їх вибуття.

Форма Відомості 4.3 також перебачає проставлення дати її складання та підпису виконавця.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію