1.4
Скачати:
Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість 4.1 в якій відображаються дані аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі витрат капітального характеру (далі – Відомість 4.1) є частиною Розділу ІІ Журналу 4 в якому ведеться облік необоротних активів та фінансових інвестицій. Рекомендації щодо ведення та заповнення Відомості 4 закріплені у Наказі Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Загалом, у Відомості 4.1 вказується інформація щодо будь-яких будівельних та монтажних робіт, вартості обладнання, що було придбано і підлягає до установлення, затрат на інпридбання інших необоротних активів (наприклад, інструментів, тимчасових нетитульних споруд, тощо), а також, нематеріальних активів. Окрім того, у Відомості 4 вказується інформація про витрати понесені суб'єктом під час проведення дообраднання чи модифікації вже придбаного і встановленого устаткування, реконструкції чи добудови об'єктів, якщо така модифікація, переобладнання, добудова і т.д. призводять до збільшення первісно очікуваного прибутку від використання таких об'єктів.

Ведеться облік за фактично здійсненими витратами, а задля визначення вартості кожного з об'єктів (його реконструкції, модернізації, тощо) суб'єктом використовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 де проставляється відповідна назва об'єкта. Також у Відомості 4.1 вказується сума податового кредиту, яка вникає у суб'єкта у зв'язку з проведенням попередньої оплати ціниі необоротних активів, оснащення, а також, будівельних та монтажних робіт.

Сама форма Відомості 4.1 передбачає відображення у ній інформації щодо найменування самого показника, виробничих запасів, виробництва, розрахунків у банках та розрахунків з постачальниками та/або підрядниками, а також, розрахунків за податками й платежами, за страхуванням, з оплати праці, загальної суми за дебетом та кредитом, інформація щодо сальдо станом на кінець місяця та загальної суми капітальних інвестицій здійснених протягом року починаючи з його початку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію