2.16
Скачати:
Головна книга 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухобліку, до якого вносять підсумкові дані є Головна книга, форма якої затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

В Головній книзі відображають залишки і обороти в розрізі синтетичних рахунків.

Відкривати книгу необхідно на рік, виділяючи для кожного рахунку окрему сторінку.

До головної книги вносять в кінці місяця дані з кредитових оборотів усіх журналів-ордерів сільськогосподарського підприємства Після реєстрації усіх записів в головній книзі – підраховують дебетові обороти.

Перевірку записів у книзі проводять шляхом додавання оборотів та залишків по всім рахункам. Сума дебетових та кредитових рахунків повинна зійтись.

Головна книга, н відміну від інших  регістрів не містить підписів виконавця та головного бухгалтера, а в разі його відсутності – особи, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію