1.3
Скачати:
Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Регістр бухгалтерського обліку є спеціальною таблицею визначеного формату й будови, котра призначена для узагальнення, групування інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Здійснення записів у регістрах називається обліковою реєстрацією, котра виступає окремим групуванням даних щодо змін активів, зобов’язань впродовж звітного періоду. Облік розрахунків із постачальниками й підрядниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами проводять у Журналі номер три й відомостях аналітичного обліку. Дані аналітичного обліку розрахунків з бюджетом зазначають у відомості 3.6.

Основні вимоги до використання, форму даного документа затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" номер триста п’ятдесят шість від двадцять дев’ятого грудня двохтисячного року.

До основних реквізитів відомості належать зокрема, наступні:

1) Назва документа та його дата;

2) Відомості щодо порядкового номера та найменування показника (розрахунків за податками, ПДВ, акцизу, податку на прибуток тощо;

3) Показники сальдо;

4) В дебет рахунку 64 із кредиту рахунків, котрі вказано, із зазначенням відстрочених податкових активів, рахунків у банках, розрахунків з постачальниками й підрядниками, номерів рахунків, загалом по дебету;

5) З кредиту рахунку 64 у дебет вказаних рахунків із зазначенням розрахунків з оплати праці, інших операційних витрат, інших затрат, загальновиробничих, адміністративних витрат, пов'язаних зі збутом витрат, номерів рахунків та значень загалом;

6) Показник сальдо в кінці місяця;

7) Загалом за рахунком 64;

8) Дата та підпис виконавця.

Форму бухгалтерського обліку як сукупність регістрів, реєстрації й систематизації даних у них обирають підприємства самотужки, дотримуючись засад проведення обліку і з рахуванням певних аспектів власної діяльності та способу обробки даних. Всі види регістрів (журналів, відомостей, аркушів-розшифровок) по всіх господарських операціях заповнюють у гривнях та копійках, а регістри, котрі, окрім того, ведуть окремо по операціях в іноземній валюті – у відповідних вимірниках іноземних валют. Відомості аналітичних даних зазвичай оформлюють по складанні Журналу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію