2.12
Скачати:
Журнал-ордер 5 Г с.-г. по кредиту рахунків:

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Регістром бухобліку, який призначений для фіксування витрат діяльності є Журнал-ордер N 5 Г с.-г, форма якої затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

Даний журнал призначений для відображення операцій за рахунками:

  • дев’яносто "Собівартість реалізації",
  • дев’яносто чотири "Інші витрати операційної діяльності",
  • дев’яносто п’ять  "Фінансові витрати",
  • дев’яносто шість "Втрати від участі в капіталі", 97
  • дев’яносто сім "Інші витрати",
  • дев’яносто вісім "Податок на прибуток",
  • дев’яносто дев’ять  "Надзвичайні витрати".

Дебетові обороти по субрахункам дев’ятсот один, дев’ятсот два, дев’ятсот три та дев’ятсот сорок три переносяться на зворотну частину журналу з Відомості N 6.4 с.-г.

Кредитові обороти по рахунках витрат з Журналу-ордеру N 5 Г с.-г. переносять до Головної книги.

Облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію