2.11
Скачати:
Журнал-ордер 5 В с.-г. по рахунках:

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Регістром бухгалтерського обліку називається спеціальна таблиця визначеного формату й будови, метою застосування якої є узагальнення та систематизація інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Регістром бухобліку, який призначений для фіксування витрат виробництва є Журнал-ордер N 5 В с.-г, форма якої затверджена наказом Мінагрополітики України номер триста дев’яносто від четвертого червня дві тисячі дев’ятого року.

Даний журнал призначений для відображення кредитових оборотів щодо виходу продукції, робіт і послуг (списання для відповідних споживачів) з кредиту рахунків двадцять три "Виробництво" (за видами виробництв), двадцять чотири "Брак у виробництві", тридцять дев’ять "Витрати майбутніх періодів", дев’яносто один "Загальновиробничі витрати", дев’яносто два "Адміністративні витрати", дев’яносто три "Витрати на збут".

До даного журналу вносяться дані зі звітів N 5.5 с.-г. та  5.6 с.-г., в межах галузей виробництв та структурних підрозділів, а також показники із зведеної відомості N 5.10 с.-г.

Облікові регістри повинні складатися щомісяця. Підписують регістри виконавець та головний бухгалтер, а в разі його відсутності – особа, яка відповідає на підприємстві за ведення бухобліку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію